نمایش ویدیو

1:16 video

صندوق فروشگاهی تک نما Taknama Ultra POS

بازدید 49

نمایش ویدیو

1:08 video

بارکد خوان نوری با سیم هانیول Honeywell Youjie HH360

بازدید 26

نمایش ویدیو

1:02 video

تست مقاومت بارکدخوان با سیم Zebex Z-3100

بازدید 31

نمایش ویدیو

1:36 video

چاپگر لیبل و بارکد رومیزی TSC TE200

بازدید 350