نحوه تعویض هد پرینتر 1410

4778

آموزش نحوه تعویض هد پرینتر دستگاه جوهر افشان اپسون 1410 و 1400

نحوه تعویض هد پرینتر 1410 :

امروزه با پیشرفت تکنولوژ و فناوری وجود یک پرینتر در محل کار یا منزل ضروری است. برای همین شما باید در مودر پرینتری که خریداری میکنید اطلاعات لازم را داشته باشد تا در صورت لوزم خودتان بتوانید اشکال پیش آمده را برطرف کنید.

این راهنما به شما نشان می‎ دهد که چگونه هد پرینتر جوهر افشان اپسون 1410 و 1400 را از دستگاه جدا کرده و تعویض نمایید. ضعیف بودن کیفیت چاپ به طور پیوسته، حتی پس از شارژ جوهر، ممکن است ناشی از وجود یک هد پرینتر معیوب باشد. توجه داشته باشید که این فرآیند نیاز به دانش و مهارت استفاده از ابزارهای اساسی دارد.

در ادامه چگونگی تعویض هد پرینتر را در 24 مرحله برایتان گام به گام بازگو کرده ایم:

ابزارهای مورد نیاز:

 • پیچ گوشتی دو سو
 • پیچ گوشتی چهار سو
 • پنس

 1: محفظه

 • پرینتر را خاموش کنید.
 • همه اتصالات مربوط به انتقال اطلاعات از جمله USB، کابلهای شبکه، فایروایر (firewire) و غیره را که به پرینتر متصل است، قطع نموده و در نهایت دو شاخه برق پرینتر را از پریز بیرون بکشید.

نحوه تعویض هد پرینتر Epson Stylus Photo 1410

2

 • کاور IEEE را در پشت پرینتر و در جای مربوطه قرار دهید.
 • کاور را به آرامی به سمت راست بفرستید تا چفت آن باز شود و سپس آن را بکشید و جدا کنید.

نحوه تعویض هد پرینتر Epson Stylus Photo 1410 نحوه تعویض هد پرینتر Epson Stylus Photo 1410

 3

 • با استفاده از پیچ گوشتی چهار سو، چهار پیچ 10 میلیمتری که در شکل نشان داده شده است را باز کنید.
 • پیچ 6 میلی متری که قسمت عقب را نگه می‏ دارد را نیز خارج نمایید.

نحوه تعویض هد پرینتر Epson Stylus Photo 1410 نحوه تعویض هد پرینتر Epson Stylus Photo 1410

4

 • محفظه پشتی را با کشیدن آن به سمت خارج، بیرون بیاورید.

نحوه تعویض هد پرینتر Epson Stylus Photo 1410 نحوه تعویض هد پرینتر Epson Stylus Photo 1410

 5

 • یک پیچ گوشتی دو سو و یا یک ابزار پلاستیکی اهرم مانند را در شیارهای محفظه پایین قرار دهید.
 • زبانه های محفظه کناری را با قرار دادن ابزار در داخل آن و یک حرکت رو به بالا، آزاد نمایید.
 • حال محفظه کناری را با کشیدن آن به سمت خارج، بردارید.

نحوه تعویض هد پرینتر Epson Stylus Photo 1410 نحوه تعویض هد پرینتر Epson Stylus Photo 1410 نحوه تعویض هد پرینتر Epson Stylus Photo 1410

 6

 • هر دو محفظه کناری با مکانیسم مشابهی به دستگاه متصل می‎ شوند. با استفاده از همان روش، محفظه جانبی دیگر را نیز بیرون بیاورید.

نحوه تعویض هد پرینتر Epson Stylus Photo 1410 نحوه تعویض هد پرینتر Epson Stylus Photo 1410

 7

 • لبه نگهدارنده کاغذ را از جای خود بردارید.
 • کاور پرینتر و کاور جلویی را باز نمایید.

نحوه تعویض هد پرینتر Epson Stylus Photo 1410 نحوه تعویض هد پرینتر Epson Stylus Photo 1410 نحوه تعویض هد پرینتر Epson Stylus Photo 1410

8

 • 4 عدد پیچ چهار سو 10 میلیمتری موجود در دو طرف پرینتر را باز کنید.
 • 3 عدد پیچ چهار سو 6 میلیمتری را نیز باز نمایید.

نحوه تعویض هد پرینتر Epson Stylus Photo 1410 نحوه تعویض هد پرینتر Epson Stylus Photo 1410 نحوه تعویض هد پرینتر Epson Stylus Photo 1410

9

 • زبانه های هر طرف را با کشیدن آنها به سمت خارج، از پین ها جدا کنید.

نحوه تعویض هد پرینتر Epson Stylus Photo 1410 نحوه تعویض هد پرینتر Epson Stylus Photo 1410

 10

 • 2 عدد پیچ چهار سو 10 میلیمتری موجود در جلوی پرینتر را باز نمایید.

نحوه تعویض هد پرینتر Epson Stylus Photo 1410 نحوه تعویض هد پرینتر Epson Stylus Photo 1410

11

 • در حالی که با دقت کابل کناری پرینتر را به بیرون می ‎کشید آن را از دستگاه جدا کنید. ممکن است لازم باشد که کابل را به آرامی به بالا و پایین حرکت دهید تا بیرون بیاید.

نحوه تعویض هد پرینتر Epson Stylus Photo 1410 نحوه تعویض هد پرینتر Epson Stylus Photo 1410 نحوه تعویض هد پرینتر Epson Stylus Photo 1410

 12

 • محفظه بالایی را پس از بلند کردن آن به سمت بالا، بردارید. آسانترین راه این است که بالای محفظه را محکم به دست گرفته و آن را بیرون بیاورید.

نحوه تعویض هد پرینتر Epson Stylus Photo 1410 نحوه تعویض هد پرینتر Epson Stylus Photo 1410

 13 – تعویض هد پرینتر 1410

 • یک پیچ گوشتی دو سو را در سوراخی که در سمت راست قاب قرار دارد وارد کنید.
 • پیچ گوشتی را در خلاف جهت عقربه های ساعت آنقدر بچرخانید تا متوقف شود.

نحوه تعویض هد پرینتر Epson Stylus Photo 1410 نحوه تعویض هد پرینتر Epson Stylus Photo 1410

14

 • یونیت کنترل پرینتر (carriage unit) را حرکت داده و در وسط بگذارید.

نحوه تعویض هد پرینتر Epson Stylus Photo 1410 نحوه تعویض هد پرینتر Epson Stylus Photo 1410 نحوه تعویض هد پرینتر Epson Stylus Photo 1410

 15

 • کاور یونیت کنترل را باز کنید.
 • تمام کارتریج های جوهری را که داخل آن است، خارج نمایید.

نحوه تعویض هد پرینتر Epson Stylus Photo 1410 نحوه تعویض هد پرینتر Epson Stylus Photo 1410 نحوه تعویض هد پرینتر Epson Stylus Photo 1410

 16

 • با استفاده از یک ابزار پلاستیکی برای باز کردن، دو زبانه بالایی موجود در قسمت کناری یونیت کنترل را آزاد کنید.
 • با استفاده از یک ابزار پیچ گوشتی مانند و با یک ابزار پلاستیکی برای باز کردن، زبانه پایینی را آزاد نمایید.

نحوه تعویض هد پرینتر Epson Stylus Photo 1410 نحوه تعویض هد پرینتر Epson Stylus Photo 1410 نحوه تعویض هد پرینتر Epson Stylus Photo 1410

 17

 • کاور بالایی را لغزانده و آن را در اطراف لولا، به اندازه 90 درجه بچرخانید.

نحوه تعویض هد پرینتر Epson Stylus Photo 1410 نحوه تعویض هد پرینتر Epson Stylus Photo 1410

 18

 • مونتاژ CSIC داخل یونیت کنترل قرار گرفته است.
 • دست خود را از قسمت پشتی وارد کرده و دو زبانه ای را که مونتاژ CSIC را در جای خود نگه می ‎دارند، آزاد نمایید.
 • آزاد کردن این زبانه ها ممکن است کمی دشوار باشد. تصویر دوم قسمت پشتی مونتاژ CSIC را نشان می‎ دهد.
 • تصویر سوم نشان می‎ دهد که زبانه ها در کدام قسمت به یونیت کنترل، قفل شده اند.
 • مونتاژ CSIC را از داخل یونیت کنترل پرینتر بیرون بیاورید.

نحوه تعویض هد پرینتر Epson Stylus Photo 1410 نحوه تعویض هد پرینتر Epson Stylus Photo 1410 نحوه تعویض هد پرینتر Epson Stylus Photo 1410

19

 • با استفاده از پنس، زبانه سمت راست را از پانل راست پشتی مربوط به یونیت کنترل، جدا کنید.
 • هنگامی که پنس را در پنل سمت راست به سمت بالا می کشید، آن را به سمت قسمت جلویی پرینتر ببرید.
 • وقتی که زبانه آزاد شد، می‎ توانید پنل را اندکی بالا ببرید و از درگیر شدن مجدد زبانه جلوگیری نمایید.

نحوه تعویض هد پرینتر Epson Stylus Photo 1410 نحوه تعویض هد پرینتر Epson Stylus Photo 1410

 20

 • با استفاده از پنس، زبانه سمت چپ را از قسمت سمت چپ پشت آزاد کنید.
 • در همان زمان که قسمت چپ را به بالا هل می‎ دهید، پنس را به سمت جلوی پرینتر بکشید.
 • وقتی هر دو زبانه آزاد شدند، این قسمت تا حدی بالا می‎ رود.

نحوه تعویض هد پرینتر Epson Stylus Photo 1410

 21

 • مونتاژ CSIC را برداشته و آن را از یونیت کنترل پرینتر خارج نمایید.

نحوه تعویض هد پرینتر Epson Stylus Photo 1410 نحوه تعویض هد پرینتر Epson Stylus Photo 1410

22

 • هد پرینتر، همان قسمتی است که 6 عدد نازل دارد.
 • سه عدد پیچ چهار سو 8 میلیمتری را که از هد پرینتر محافظت می‎ نمایند، باز کنید.

نحوه تعویض هد پرینتر Epson Stylus Photo 1410

23

 • هد پرینتر را به صورت عمودی از جای خود بلند نموده و به این ترتیب آن را از داخل یونیت کنترل پرینتر بیرون بیاورید.

نحوه تعویض هد پرینتر Epson Stylus Photo 1410 نحوه تعویض هد پرینتر Epson Stylus Photo 1410

 24

 • دو کابل فلت موجود در قسمت پشت هد پرینتر را از آن جدا کنید.

نحوه تعویض هد پرینتر Epson Stylus Photo 1410 نحوه تعویض هد پرینتر Epson Stylus Photo 1410 نحوه تعویض هد پرینتر Epson Stylus Photo 1410

به این ترتیب توانسته اید هد پرینتر خود را از دستگاه جدا کنید و حال می‎ توانید آن را تعویض نمایید. همان طور که متوجه شدید تعویض هد پرینتر ، یک فرآیند نسبتا طولانی بوده و نیاز به دقت فراوانی دارد.

اگر از مطلب آموزش نحوه تعویض هد پرینتر Epson Stylus Photo 1410 استفاده کردید، نظرات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید.

با عضویت در خبرنامه آوند پرینتر آخرین مطالب و ویدئوهای آموزشی را برای شما ارسال میکنیم

13 دیدگاه برای این مطلب ثبت شده است

نظرات دیگران

27 فروردین 1398

سلام ممنون ازراهنمایی شما واقعا دستتوت درد نکنه امکان داره نحوه تعویض یا تمیزنمودن سنسورکاغذ روهم نشان بدید آیا قطعات یدکی پرینترهم برای فروش دارید

  27 فروردین 1398

  درود بر شما
  برای تمیز کردن سنسور های این پرینتر شما میتونید از اسپری کنتاکت شور که معروف هستند به اسپری خشک استفاده کنید.
  بله یکی از تخصص های مجموعه ما واردات و توزیع قطعات پرینتر و دستگاه کپی هست. شما می تونید با شماره های مجموعه تماس بگیرید. همکاران فروش ما در خدمتتون هستن.سپاس از شما

5 خرداد 1398

سلام.وقت بخیر
پس از تعویض سخت افزاری هد باید عملیات نرم افزاری هم انجام بشه یا نه مثلا هد آیدی باید تعریف کرد یا نه و اگه بله لطفا راهنمایی کنید ممنونم.

  5 خرداد 1398

  درود بر شما
  خیر نیاز به عملیات نرم افزاری ندارد و فقط هد نو رو با هد قبلی تعویض میشود.موفق باشید

18 شهریور 1398

سلام

2 تا از 6 ورودی جوهر هد 1410 شکسته، یدکی شاسی هد را دارید؟ متشکرم

  23 شهریور 1398

  درود بر شما
  لطفا با شماره 88820036 تماس بگیرید همکاران فروشِ قطعه اگر موجود باشه در اون لحظه خدمتتون اعلام میکنن.سپاس

5 آبان 1398

سلام آیا کشیدن دستمال برای پاک کردن جوهر به هد آسیبی میزند؟

  5 آبان 1398

  درود بر شما
  بله . هرگونه تماس با هد میتونه آسیب جدی به آن وارد بکنه .برای پاک جوهر بایداز حلال استفاده کنید.موفق باشید

7 بهمن 1398

سلام درصورتی که دستمال روی هد کشیده شود، دیگه راهی برای درست شدن و کار کردن هد هست؟ یا نه؟

18 فروردین 1400

سلام مهندس
پرینتر ۱۴۱۰ بنده برد تشخیص کارتریج ش سوخته.
خواستم ببینم شما دارید که ازتون بگیرم.
تشکر

  19 فروردین 1400

  درود بر شما
  بله موجوده لطفا با شماره تماس 02188820036 تماس بگیرید همکاران ما در خدمتتون هستند

20 آبان 1400

سلام مهندس . راهی هست سرعت پرینت رو افزایش داد. تشکر

  22 آبان 1400

  درود بر شما
  با کم کردن دپی آی میتونید سرعت رو کم کنید

نظرات خود را برای ما بنویسید ...