تعویض کنترل پنل دستگاه های پرینتر HP LaserJet 1320

985

آموزش تصویری تعویض کنترل پنل پرینترهای HP LaserJet 1320

در این سری از آموزش های تصویری تعمیر یا سرویس پرینتر یا دستگاه کپی، قصد داریم نحوه تعویض کنترل پنل دستگاه های پرینتر HP LaserJet 1320 را آموزش دهیم. کنترل پنل پرینتر HP LaserJet 1320 دارای دکمه های مختلف است که برای کنترل عملکرد چاپگر استفاده می شود برای تعویض این قطعه باید مراحل زیر را انجام دهید که زمان تقریبی انجام این تعویض 20 دقیقه تخمین زده شده که در 6 قدم انجام پذیر است.

با ما همراه باشید:

باز کردن کاور سمت چپ

  • دو جای دست سمت چپ پرینتر را به سمت بیرون بکشید تا کاور سمت چپ را باز کنید. کاور را بردارید.

تعویض کنترل پنل دستگاه های پرینتر HP LaserJet 1160 یا 1320

تعویض کنترل پنل دستگاه های پرینتر HP LaserJet 1160 یا 1320

تعویض کنترل پنل دستگاه های پرینتر HP LaserJet 1160 یا 1320

باز کردن کاور سمت راست

  • طوری پرینتر را قرار دهید تا قسمت سمت راست رو به بالا باشد. سپس توسط پیچ گوشی دو سو یا چیزی شبیه آن سه خار نگهدارنده کاور سمت راست را باز کنید تا کاور جدا شود.

تعویض کنترل پنل دستگاه های پرینتر HP LaserJet 1160 یا 1320

تعویض کنترل پنل دستگاه های پرینتر HP LaserJet 1160 یا 1320

تعویض کنترل پنل دستگاه های پرینتر HP LaserJet 1160 یا 1320

باز کردن کاور پشتی

  • چهار پیچ پشت پرینتر را باز کنید و کاور پشت را جدا کنید.

تعویض کنترل پنل دستگاه های پرینتر HP LaserJet 1160 یا 1320

تعویض کنترل پنل دستگاه های پرینتر HP LaserJet 1160 یا 1320

تعویض کنترل پنل دستگاه های پرینتر HP LaserJet 1160 یا 1320

کاور بالا

  • دو پیچ پشت پرینتر را طبق تصویر باز کنید.
  • دو پیچ فرمتر هم می توان باز کرد اما ضروری نیست.

تعویض کنترل پنل دستگاه های پرینتر HP LaserJet 1160 یا 1320

تعویض کنترل پنل دستگاه های پرینتر HP LaserJet 1160 یا 1320

تعویض کنترل پنل دستگاه های پرینتر HP LaserJet 1160 یا 1320

  • سیم کنترل پنل را جدا کنید.

تعویض کنترل پنل دستگاه های پرینتر HP LaserJet 1160 یا 1320

 در آخر تعویض کنترل پنل

  • از پیچ گوشتی یا چیزی شبیه آن کمک گرفته تا در کنار پنل قرار دهید و آنرا بیرون آورید. مدار آن را نیز بیرون آورید.

تعویض کنترل پنل دستگاه های پرینتر HP LaserJet 1160 یا 1320

تعویض کنترل پنل دستگاه های پرینتر HP LaserJet 1160 یا 1320

تعویض کنترل پنل دستگاه های پرینتر HP LaserJet 1160 یا 1320

با عضویت در خبرنامه آوند پرینتر آخرین مطالب و ویدئوهای آموزشی را برای شما ارسال میکنیم

0 دیدگاه برای این مطلب ثبت شده است

نظرات خود را برای ما بنویسید ...