• خانه >
 • آموزش و مقالات >
 • تعویض سلونوید کاغذکش و چرخ دنده اصلی پرینتر HP LaserJet 1320

تعویض سلونوید کاغذکش و چرخ دنده اصلی پرینتر HP LaserJet 1320

4344

آموزش تصویری تعویض سلونوید کاغذکش و چرخ دنده اصلی پرینتر HP LaserJet 1320

تعویض سلونوید کاغذکش و چرخ دنده اصلی پرینتر HP LaserJet 1320 را بصورت گام به گام و تصویری یاد خواهید گرفت. این آموزش همانند آموزشهای قبلی نیاز به ابزار و دقت کافی در استفاده از آنها دارد لذا حتی الامکان کار سرویس و تعمیر پرینترهای خود را به تکنسین های با تجربه ماشین های اداری بسپرید.

این آموزش 11 مرحله اصلی بوده و درجه سختی آن معمولی است. زمان پیش بینی شده برای عمل تعویض سلونوید کاغذکش و چرخ دنده اصلی پرینتر حدود 1 ساعت تخمین زده شده است.

ابزار مورد نیاز:

پیچ گوشتی چهار سو و دو سو + قطعات تعویضی

باز کردن کاور سمت چپ

 • دو جای دست سمت چپ پرینتر را به سمت بیرون بکشید تا کاور سمت چپ را باز کنید. کاور را بردارید.

تعویض کنترل پنل دستگاه های پرینتر HP LaserJet 1160 یا 1320تعویض کنترل پنل دستگاه های پرینتر HP LaserJet 1160 یا 1320تعویض کنترل پنل دستگاه های پرینتر HP LaserJet 1160 یا 1320

باز کردن کاور سمت راست

 • طوری پرینتر را قرار دهید تا قسمت سمت راست رو به بالا باشد. سپس توسط پیچ گوشی دو سو یا چیزی شبیه آن سه خار نگهدارنده کاور سمت راست را باز کنید تا کاور جدا شود.

تعویض کنترل پنل دستگاه های پرینتر HP LaserJet 1160 یا 1320تعویض کنترل پنل دستگاه های پرینتر HP LaserJet 1160 یا 1320تعویض کنترل پنل دستگاه های پرینتر HP LaserJet 1160 یا 1320

باز کردن کاور پشتی

 • چهار پیچ پشت پرینتر را باز کنید و کاور پشت را جدا کنید.

تعویض کنترل پنل دستگاه های پرینتر HP LaserJet 1160 یا 1320تعویض کنترل پنل دستگاه های پرینتر HP LaserJet 1160 یا 1320تعویض کنترل پنل دستگاه های پرینتر HP LaserJet 1160 یا 1320

کاور بالا

 • دو پیچ پشت پرینتر را طبق تصویر باز کنید. دو پیچ فرمتر هم می توان باز کرد اما ضروری نیست.

تعویض کنترل پنل دستگاه های پرینتر HP LaserJet 1160 یا 1320تعویض کنترل پنل دستگاه های پرینتر HP LaserJet 1160 یا 1320تعویض کنترل پنل دستگاه های پرینتر HP LaserJet 1160 یا 1320

 • سیم کنترل پنل را جدا کنید.

تعویض کنترل پنل دستگاه های پرینتر HP LaserJet 1160 یا 1320

اتصالات Duplexer PCB

 • کانکتور کابل مشخص شده را خارج کنید.

تعویض سلونوید کاغذکش و چرخ دنده اصلی پرینتر HP LaserJet 1160 یا 1320

 • کانکتور کابل داپلکسر سلونوید را جدا کنید. (با رنگ نارنجی نشان داده شده)

تعویض سلونوید کاغذکش و چرخ دنده اصلی پرینتر HP LaserJet 1160 یا 1320

 • پیچ مشخص شده را باز کنید و مدار را خارج کنید.

تعویض سلونوید کاغذکش و چرخ دنده اصلی پرینتر HP LaserJet 1160 یا 1320

چرخ دنده های داپلکسر

 • سه پیچ مشخص شده را باز کنید و قسمت نگهدارنده چرخ دنده ها را جدا کنید.

تعویض سلونوید کاغذکش و چرخ دنده اصلی پرینتر HP LaserJet 1160 یا 1320

تعویض سلونوید کاغذکش و چرخ دنده اصلی پرینتر HP LaserJet 1160 یا 1320

فن دستگاه

 • کابل فن دستگاه را جدا کنید.

تعویض سلونوید کاغذکش و چرخ دنده اصلی پرینتر HP LaserJet 1160 یا 1320

 • نگهدارنده های کابل فن را جدا کنید.
 • دو پیچ فن را باز کنید.

تعویض سلونوید کاغذکش و چرخ دنده اصلی پرینتر HP LaserJet 1160 یا 1320

کابل فن

 • کابل فن را از مسیر نگهدارنده های آن جدا کنید.

تعویض سلونوید کاغذکش و چرخ دنده اصلی پرینتر HP LaserJet 1160 یا 1320 تعویض سلونوید کاغذکش و چرخ دنده اصلی پرینتر HP LaserJet 1160 یا 1320 تعویض سلونوید کاغذکش و چرخ دنده اصلی پرینتر HP LaserJet 1160 یا 1320

چرخ دنده اصلی

 • چهار پیچ مشخص شده سمت راست پرینتر را باز کنید و قسمت چرخ دنده های اصلی دستگاه را جدا کنید.

تعویض سلونوید کاغذکش و چرخ دنده اصلی پرینتر HP LaserJet 1160 یا 1320 تعویض سلونوید کاغذکش و چرخ دنده اصلی پرینتر HP LaserJet 1160 یا 1320

 • پیچ مشخص شده (دایره نارنجی در تصویر) را باز کرده و سینی دو سلونوید کاغذ کش را جدا کنید.

تعویض سلونوید کاغذکش و چرخ دنده اصلی پرینتر HP LaserJet 1160 یا 1320

 • دو کانکتور کابل را از برد اصلی پرینتر جدا کنید.

تعویض سلونوید کاغذکش و چرخ دنده اصلی پرینتر HP LaserJet 1160 یا 1320

 • چرخ دنده شفت فیوزر را توسط پیچ گوشتی یا چیزی شبیه آن خارج کنید.

تعویض سلونوید کاغذکش و چرخ دنده اصلی پرینتر HP LaserJet 1160 یا 1320

 • کابل باقی مانده را از مسیر آن خارج کنید.

تعویض سلونوید کاغذکش و چرخ دنده اصلی پرینتر HP LaserJet 1160 یا 1320

با عضویت در خبرنامه آوند پرینتر آخرین مطالب و ویدئوهای آموزشی را برای شما ارسال میکنیم

0 دیدگاه برای این مطلب ثبت شده است

نظرات خود را برای ما بنویسید ...